Минздрав РК: в Казахстане возможно ухудшение эпидситуации из-за несоблюдения санитарных требований

https://ortcom.kz/ru/novosti/minzdrav-rk-v-kazahstane-vozmozhno-uhudshenie-epidsituacii-iz-za-nesoblyudeniya-sanitarnyh-trebovanij


Читайте также: