1 тамыз-Дүниежүзілік өкпе обырымен күрес күні

Бүгін біз осы қауіпті аурудың алдын-алу шаралары туралы сөйлесетін боламыз
* Өкпе обыры сырқаттанушылық бойынша әлемде екінші орында (12,2%) және барлық онкологиялық аурулар құрылымында өлім – жітім бойынша бірінші орында (18,2%).
* Анықталған өкпе обырының 70% — дан астамы III және IV сатыларға жатады.

Өкпенің қатерлі ісігін алу мүмкіндігін арттыратын негізгі факторлардың бірі-темекі шегу. Сондай-ақ зиянды өндірістердің қызметкерлері: асбест өнеркәсібінің қызметкерлері, ағаш және былғары шаңымен, радиоактивті бөлшектермен және басқа да зиянды заттармен үнемі байланыста болатындар қауіп тобына жатады. Олар денсаулығын мұқият қадағалап отыруы керек.
Қандай белгілер туралы ескерту керек?
Қатерлі ісіктің әртүрлі түрлеріне тән емес: жалпы әлсіздік, терлеу, тәбеттің төмендеуі және дене салмағы.
Ерекшеліктерден-кеудедегі ауырсыну, жөтел, ентігу пайда болуы немесе жоғарылауы – мұның бәрі дереу медициналық көмекке жүгінуге себеп болады.
Өкпенің қатерлі ісігін ерте анықтаудың негізгі әдісі-төмен дозалы компьютерлік томография. Бұл аурудан өлімді азайтуға көмектесетін жалғыз әдіс. Зерттеу ең алдымен қауіп тобына кіретіндерге қажет: зиянды темекі шегушілер мен зиянды өндірістердің жұмысшыларынан басқа, оған ауыр тұқым қуалаушылық, 55 жастан асқан адамдар және өкпенің қатар жүретін патологиялары (созылмалы қабыну аурулары) бар адамдар кіреді.

Сондай-ақ, өкпе ісіктерін диагностикалаудың негізгі әдістерінің бірі болып табылатын және пациенттердің басым көпшілігінде оны уақтылы анықтауға мүмкіндік беретін тұрақты рентгендік тексеруден ешкім бас тартқан жоқ. Скринингтік әдіс ретінде флюорография қолданылады, ол әдетте профилактикалық медициналық тексерулер кезінде жасалады.
Өкпенің қатерлі ісігі тек медициналық ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік проблема екенін есте ұстаған жөн.

1 августа – Всемирный День борьбы с раком легкого

О мерах профилактики этого грозного заболевания расскажем сегодня
• Рак легкого занимает второе место в мире по заболеваемости (12,2%) и первое – по смертности (18,2%) в структуре всех онкологических заболеваний.
• Более 70% случаев выявленного рака легкого относятся к III и IV стадиям.

Одним из главных факторов, в разы повышающих шансы получить рак легкого, является курение. В группе риска также работники вредных производств: работники асбестовой промышленности, те, кто находится в постоянном контакте с древесной и кожевенной пылью, радиоактивными частицами и другими вредными веществами. Они должны более тщательно следить за своим здоровьем.
Какие симптомы должны насторожить?
Из неспецифических, характерных для различных видов онкозаболеваний: общая слабость, потливость, снижение аппетита и массы тела.
Из специфических — боли в грудной клетке, кашель, появление или усиление одышки, – все это является поводом безотлагательно обратиться за медицинской помощью.
Основным способом раннего выявления рака легкого является низкодозная компьютерная томография. Это единственный метод, который помогает снизить смертность от данной болезни. Исследование прежде всего необходимо тем, кто входит в группу риска: кроме злостных курильщиков и работников вредных производств в нее входят лица с отягощенной наследственностью, лица старше 55 лет и те, у кого уже есть сопутствующие патологии легких (хронические воспалительные заболевания).

Также никто не отменял регулярное рентгенологическое исследование, которое является одним из основных методов диагностики опухолей лёгкого и позволяет своевременно обнаружить его у подавляющего большинства больных. В качестве скринингового метода используется флюорография, которая обычно проводится во время профилактических медосмотров.
Важно помнить, что рак лёгкого является не только серьёзной медицинской, но и социальной проблемой.


Читайте также: