ҚД — ағзадағы зат алмасу процестерінің бұзылуынан туындаған эндокриндік ауру. Оның негізгі симптомы — инсулин тапшылығына байланысты гипергликемия (қандағы қанттың жоғарылауы).

ҚД көптеген метаболикалық бұзылулармен сипатталады:
• глюкозаның реттелуі;
• ақуыз алмасуы;
• көмірсулар алмасуы;
• липидтер алмасуы;
• су-тұз балансы;
• минералды зат алмасу.
Патологияның дамуында негізгі рөлді инсулин — ұйқы безінің ақуыз-пептидті гормоны атқарады. Ол қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға, олардың қоректенуі үшін оның тіндік жасушаларға енуін қамтамасыз етуге жауапты.

ҚД метаболикалық процестер сәтсіздікке ұшырайды. Нәтижесінде глюкоза жасушаларға жетпейді, бірақ қанда жиналады. Тіндер энергетикалық аштықты бастан кешіреді.
Қант диабетінің белгілері
Жиі аштық ұстамалары
Тұрақты шөлдеу сезімі және жиі зәр шығару.
Сондай-ақ, қант диабетінің келесі белгілері болуы мүмкін:
• бұлыңғыр көру;
• аяқ-қолдардың жансыздануы;
• терлеудің жоғарылауы;
• шаршаудың жоғарылауы;
• бұлшықет әлсіздігі;
• жаралардың ұзақ жазылуы;
• терінің қышуы.

Қант диабетінің түрлері
Глюкозаның тасымалдануының бұзылу себебіне байланысты қант диабетінің келесі түрлері бөлінеді:
• Бірінші типтегі ҚД.
• Екінші типті ҚД.
• Гестациялық қант диабеті.

Қант диабеті және семіздік
Ғалымдар қант диабеті мен артық салмақ арасындағы байланысты анықтады. Бір жағынан, инсулин майдың ыдырауын болдырмайды, бұл диабетикке артық салмақтан айырылуға мүмкіндік бермейді. Екінші жағынан, семіздік аурудың ағымын қиындатады:
• іш қуысында май жиналады;
• ұйқы безі мен бауыр қысылады;
• көмірсу-липидті алмасу бұзылған;
• инсулин өндірісі белсендірілді;
• инсулинге сезімталдық төмендейді.

Кім ауруы мүмкін
Артық салмақ немесе поликистозды аналық без синдромы бар науқастарда қант диабетін дамыту мүмкіндігі жоғары. Сондай-ақ:
• 45 жастан жоғары;
• қант диабетімен ауыратын ата-анасының болуы;
• артериялық гипертензиямен ауыратындар;
• қозғалысы аз өмір салтын жүргізу;
• бала кезінде емшек сүтінен айырылғандар;
• қарапайым көмірсулар мен майларды көп тұтынушылар;
• темекі шегушілер.

Қандағы глюкоза сынағы жылына кемінде бір рет, тәуекел тобына жататын адамдар үшін жиі жүргізілуі керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стандарттарына сәйкес норманың жоғарғы шегі — 6,1 ммоль / л, Американдық қант диабеті қауымдастығы — 5,6 ммоль / л.

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, вызванное нарушением метаболических процессов в организме. Его главный симптом – гипергликемия (высокий сахар в крови), обусловленная инсулиновой недостаточностью.
СД характеризуется множественными метаболическими нарушениями:
• регуляции глюкозы;
• белкового обмена;
• углеводного обмена;
• липидного обмена;
• водно-солевого баланса;
• минерального обмена.

Главную роль в развитии патологии играет инсулин – белково-пептидный гормон поджелудочной железы. Он отвечает за поддержание нормального уровня глюкозы в крови, обеспечивая ее поступление в клетки тканей для их питания.
При сахарном диабете происходит сбой обменных процессов. В результате глюкоза не достигает клеток, а накапливается в крови. Ткани испытывают энергетическое голодание.
Симптомы диабета
Частые приступы голода
Постоянное ощущение жажды и учащенное мочеиспускание.
Также сахарный диабет сопровождается такими симптомами:
• ухудшение зрения;
• онемение конечностей;
• усиленное потоотделение;
• повышенная утомляемость;
• мышечная слабость;
• долгое заживление ран;
• кожный зуд.

Типы диабета
В зависимости от причины, по которой нарушается транспортировка глюкозы, выделяют следующие типы сахарного диабета:
• СД первого типа.
• СД второго типа.
• Гестационный диабет.
Сахарный диабет и ожирение
Ученые выявили взаимосвязь между СД и чрезмерно лишним весом. С одной стороны, инсулин препятствует расщеплению жира, что делает похудение для диабетика практически невозможным. С другой стороны, ожирение осложняет течение болезни:
• жир откладывается в области живота;
• поджелудочная железа и печень оказываются сдавлены;
• нарушается углеводно-липидный обмен;
• производство инсулина активизируется;
• восприимчивость к инсулину падает.
Кто в группе риска
Пациенты с избыточной массой тела или синдромом поликистозных яичников имеют более высокие шансы заболеть диабетом. Также в группу риска попадают люди:
• старше 45 лет;
• имеющие родителей-диабетиков;
• страдающие артериальной гипертензией;
• ведущие малоподвижный образ жизни;
• лишенные в детстве грудного вскармливания;
• употребляющие в пищу много простых углеводов и жиров;
• курящие.
Анализ крови на глюкозу следует сдавать хотя бы раз в год, людям из группы риска – чаще. По стандартам ВОЗ, верхняя граница нормы составляет 6,1 ммоль/л, Американской диабетической ассоциации — 5,6 ммоль/л.


Читайте также:

Accessibility