Акушер мамандығы – ең асыл мамандықтардың бірі және оның маңыздылығын асыра бағалау мүмкін емес. Ана мен баланың өмірі мен денсаулығы жие акушердің біліктілігі, кәсібилігі, тәжірибесі, білімі мен дағдыларына байланысты болады. Олар әйелдердің ана болуына көмектесіп, қажетті медициналық және психологиялық көмек көрсетеді.
Бүгінгі күні акушерлік сала маманның білімді, кәсібилігі жоғары, сондай-ақ жауапкершілік пен мейірімділік сияқты жеке қасиеттердің болуын талап етеді. Өйткені, оларға үлкен жауапкершілік пен орасан жұмыс артылады.
Сапалы медициналық көмек көрсете отырып, әйелдердің денсаулығына зер салып, акушерлер өмірді сақтап қана қоймай, еселетіп жатады.
Акушерлер мен медбикелер – әрбір денсаулық сақтау жүйесіндегі алтын қазына болып табылады.

Профессия Акушерки одна из самых благородных и значимость ее трудно переоценить. От мастерства, профессионализма, опыта, знаний и навыков акушерки очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Они помогают женщинам становится мамами, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Современная реальность требует от специалиста в области акушерства большого объема знаний, высокого уровня профессионализма, а также такие личностные качества как отзывчивость и милосердие. Ведь на их плечи ложится огромная ответственность и колоссальный труд.
Оказывая качественную медицинскую помощь, охраняя здоровье женщин, акушерки не только сохраняют, но и приумножают жизнь.
Акушерки и медицинские сестры – не просто огромный ресурс, а золотой фонд в каждой системе здравоохранения.


You may also like...