9 ақпан Халықаралық стоматолог күні


Елімізде стоматологиялық көмек жоспарлы түрде 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге тұрақты түрде көрсетіледі.
Шұғыл көмек азаматтардың 9 санатына көрсетіледі:
• 18 жасқа дейінгі балалар;
• жүкті әйелдер;
• Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген адамдар;
• I, II, III топ мүгедектері;
• «Алтын алқа» және «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған көп балалы аналар;
• атаулы әлеуметтік көмек алушылар;
• жасы бойынша зейнеткерлер;
• жұқпалы және әлеуметтік маңызды аурулары бар науқастар;
• ерекше қажеттіліктері бар баланы немесе бала кезінен I топтағы мүгедекті бағып отырған жұмыссыз қазақстандықтар.

Науқастың өміріне қауіп төндіретін кенеттен пайда болған жіті аурулар және созылмалы аурулардың өршуі кезінде шұғыл көмек көрсетіледі:
– пульпит (жіті немесе созылмалының өршуі);
– пародонтит (жіті және созылмалының өршуі);
– жақ-бет жарақаты (мысалы, тістің шығуы немесе сынуы);
– жақ-бет аймағының одонтогенді және одонтогенді емес қабыну ауруларының өршуі;
– стоматит;
– өткір ауырсыну жағдайлары;
– хирургиялық араласуды қажет ететін емдеу.
Осы санаттағы науқастарға МӘМС-те қандай көмек тегін көрсетіледі?
– анестезия;
– жақтың немесе тістің рентгенографиясы;
– тісті жұлып алу;
– тісті салу;
– периостотомия;
– пульпитті, периодонтитті, стоматиттің жедел түрлерін, альвеолитті емдеу;
– абсцессті ашу.

В плановом порядке стоматологическая помощь доступна детям до 18 лет и беременным.
Экстренную помощь при необходимости могут получить 9 категорий граждан:
• дети до 18 лет;
• беременные женщины;
• участники ВОВ и приравненные к ним лица;
• инвалиды I, II, III групп;
• многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;
• получатели адресной социальной помощи;
• пенсионеры по возрасту;
• больные инфекционными и социально-значимыми заболеваниями;
• неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом I группы с детства.
Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, представляющих угрозу жизни пациента:
– пульпите (острый или обострение хронического);
– периодонтите (острый и обострение хронического);
– челюстно-лицевой травме (например, вывих или перелом зуба);
– обострении одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
– стоматите;
– острых болезненных состояниях;
– лечении, которое требует оперативного вмешательства.
Какая помощь предусмотрена в ОСМС бесплатно для этих категорий пациентов?
– анестезия;
– рентгенография челюсти или зуба;
– удаление зуба;
– препарирование и наложение пломбы;
– периостотомия;
– лечение пульпита, периодонтита, острых форм стоматита, альвеолита;
– вскрытие абсцесса.


You may also like...