ӨКПЕ АУРУЛАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУЫ

🫁Өкпе ауруларының алдын алуы жалпы денсаулықты нығайту және дәл тыныс алу органдары аурулардың спецификалық алдын алу тұрғысынан қарастырылуы тиіс. Себебі тыныс алу органдары сыртқы ортамен, атап айтқанда, сыртқы ортадан ауамен түсетін әр түрлі инфекциямен тікелей байланысады. Тыныс алу жолдарының инфекцияның алдын алуы – ағза иммунитетті арттыруға бағытталған.

🫁Өкінішке орай, ағзаның қорғаныштық механизмдерін арттыра алатын ешқандай сиқырлы препараттар немесе дәрілік заттар жоқ. Салауатты өмір салтын сақтай отырғанда иммунитет жақсы деңгейде болады: барлық адамдарға белгілі үйлестірілген тағам, дене белсенділігі, дене шынықтыру және спортпен айналысу, ұйқыға дұрыс уақыт бөлу, сергектік және бірқалыпты эмоционалды тонус, стресстың, жүйке және шамадан тыс дене жүктемелердің болмауы.

🫁Сонымен қатар,тыныс алу органдары аурулардың алдын алуының маңызды факторына – біз дем алатын ауаның таза болуы болып табылады. Өнеркәсіп кәсіпорындары, ірі автомобиль паркілер орналасқан ірі қалаларда қоршаған орта ластанған, адам кез келген жағдайда өкпе аурулармен ауырып қалу қаупіне ұшырайды.

🫁Кейбір кәсіби қызмет түрлері өкпе аурулардың қаупін арттырады: кеншілер, құрылысшылар, шаңды өндірістердің қызметкерлері. Осындай жағдайларда жұмыс істегенде белгіленген қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтау маңызды (маскалар, респираторларды киіп жүру).

🫁Темекі шегу мәртебесі өте маңызды рөл атқарады, әдетте дәл осы темекі шегу өкпенің созылмалы ауруларға және өкпе обырына әкеледі. Сондықтан, өз өкпелерді сау деңгейде сақтау үшін алдын алудың бірінші және ең маңызды шарты – темекі шекпеу!

🫁Вирустық инфекциялардың алдын алуын ерекше атап өткен жөн. Жіті вирустық инфекциялар маусымы кезінде, оның ішінде ковидтық инфекциямен ауырып қалу қаупі бар кезде, жалпыға мәлім алдын алу шараларын сақтау өте маңызды: адам көп жиналатын орындарға бармау, маска киіп жүру, әлеуметтік қашықтықты сақтау, күніне бірнеше рет тұрғын үй-жайларды желдету, қолды жиі жуу және дезинфекциялық ерітінділермен өңдеу.

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

🫁Профилактика заболеваний легких должна рассматриваться в контексте укрепления здоровья в целом и как специфическая профилактика заболеваний именно органов дыхания. В связи с тем, что органы дыхания напрямую контактируют с внешней средой, в частности, с различной инфекцией, попадающей из внешней среды с воздухом, профилактика инфекций дыхательных путей направлена на повышение иммунитета организма.

🫁К сожалению, нет никаких чудодейственных препаратов, или лекарственных средств, которые бы позволяли повысить защитные механизмы организма. Иммунитет будет на хорошем уровне при соблюдении здорового образа жизни, это всем известные сбалансированное питание, физическая активность, включающая занятия физкультурой и спортом, достаточный по продолжительности сон, бодрость и ровный эмоциональный тонус, отсутствие стрессов, нервных и физических перегрузок.

🫁Кроме того, важнейшими факторами профилактики заболеваний органов дыхания является отсутствие загрязнения воздуха, которым мы дышим. В крупных городах с промышленными предприятиями, с большим автомобильным парком окружающая среда загрязнена, и человек в любом случае подвергается риску заболевания легких.

🫁Некоторые виды профессиональной деятельности повышают риск заболевания легких, это шахтеры, строители, работники пыльных производств. При работе в таких условиях важно соблюдать установленные правила техники безопасности (ношение масок, респираторов).

🫁Очень важное значение имеет статус курения, именно курение приводит как правило к хроническим заболеваниям легких и к раку легких. Поэтому, чтобы сохранить свои легкие здоровыми, первое и важнейшее условие профилактики – не курить!

🫁Особо нужно отметить профилактику вирусных инфекций. В сезон острых вирусных инфекций, в том числе при риске заболеть ковидной инфекцией, очень важно соблюдать общеизвестные меры профилактики, такие как избегать посещения мест массового скопления людей, носить маску, соблюдать социальное дистанцирование, несколько раз в день проветривать жилые помещения, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими растворами


You may also like...