НЕГЕ АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ (АҚ) КҮРТ ТӨМЕНДЕТУГЕ БОЛМАЙДЫ?

😷Көптеген науқастарда гипертониялық криз кезінде (хал-жағдайдың едәуір нашарлауымен қоса қан қысымының күрт жоғарылауы) қысымды дағдылы сандарға дейін бірден төмендету қажет деген қате пікір қалыптасқан. Олар қысымды күрт төмендету кризде туындайтын белгілерден тез құтылуға көмектеседі деп үміттенеді.

👩🏻‍⚕️Аталған құбылысты немен түсіндіруге болады? Қысым күрт төмендегенде (қысқа уақыт ішінде көрсеткіштердің күрт төмендеуі) мидың және жүректің қанмен қамтамасыз етілуі нашарлайды, бұл өз кезегінде, қанағымының жүдеу нәтижесінде аталған органдарда өзгерістердің дамуына әкелуі мүмкін. Осы факторлардың жиынтығы инсульт немесе миокард инфаркты дамуына әкеледі. Егде жастағы адамдарда қысымның төмендеуі аса қауіпті төндіреді, өйткені олардың қан тамырларының серпімділігі төмен және олар қан қысымының күрт “айырмашылықтарына” нашар бейімделген. Сонымен қатар, қан қысымды күрт төмендету, дамыған инсультте, ықтимал қауіп-қатерлерді одан әрі арттырады.

📄Қазіргі заманғы клиникалық хаттамаларға сәйкес қысымды бірте-бірте төмендету ұсынылады, 12-24 сағат ішінде қысымның бастапқы сандардан орта есеппен 15-25%-ға. Аталған әсерге таблеткалық препараттардың есебінен қол жеткізеді. Инъекциялық препараттар, әдетте, қысымды төмендетуге әлдеқайда жылдам ықпал етеді, тиісінше оларды қолдану жоғарыда көрсетілген қауіптерге әкеледі. Әрине, қысымды өте жедел уақытта төмендетуге қажет болатын жай-күйлер де болады. Есіңізде болсын, дұрыс емдеу тактикасын тек емдеуші дәрігер анықтау мүмкін.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ РЕЗКО СНИЖАТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (АД)?

😷Многие пациенты ошибочно полагают, что при гипертоническом кризе (резкое повышение артериального давления, сопровождающегося значительным ухудшением самочувствия) сразу необходимо снижать давление до привычных цифр, надеясь, что это поможет быстро избавиться от симптомов, возникающих при кризе.

👩🏻‍⚕️Чем можно объяснить данное явление?
При резком снижении давления (резкое снижения показателей за короткий промежуток времени), ухудшается кровоснабжение мозга и сердца, что в свою очередь может привести к развитию изменений в этих органах в результате обеднения кровотока. Совокупность данных факторов приводит к развитию инсульта или инфаркта миокарда. Особую опасность представляет снижение давления у пожилых людей, так как у них снижена эластичность сосудов, и они плохо приспосабливаются к резким «перепадам» артериального давления.

📄Более того, резкое снижение давления, при уже развившемся инсульте, еще более увеличивает возможные риски.
Согласно современным клиническим протоколам, рекомендуется снижать давление постепенно, в среднем на 15-25% от исходных цифр давления в течение 12-24 часов. Данный эффект достигается именно за счет таблетированных препаратов. Инъекционные препараты, как правило, способствуют намного более быстрому снижению давления, соответственно их применение несет в себе вышеобозначенные риски. Конечно же, существуют и такие состояния, когда давление действительно необходимо снижать крайне оперативно. Помните, что корректную тактику лечения может определить только лечащий врач.

 


You may also like...