Қысымның жоғарылау салдарынан жай­-күй нашарлаған жағдайда қандай шараларды қолдануға болады?

💊Көп жағдайда криз систолалық қысымда >180 мм.сын. бағ.ст. және/немесе диастолалық>120 мм. сын. бағ. ст дамиды, алайда, бұл шұғыл жай-күй айтарлықтай жоғарыламаған артериялық қысымда да дамуы мүмкін. Егер сіздің қысымыңыз күрт төмендесе және сіздің жай­-күйіңіз нашарласа, онда бірінші кезекте жедел жәрдем шақырыңыз, оның келуіне дейін тіл астына 25 мг дозада каптоприлді салып, оның толық еруіне дейін сорып алу немесе шайнау қажет. Егер қол астында жоғарыда аталған препарат жоқ болса, дереу тұрақты негізде қабылдайтын гипотензивті препараттың дәрісін ішу қажет.

👨🏻‍⚕️Осындай жағдайларда жиі қысқа мерзімде әрекет ететін нифедиципин дәрі қолданылады. Қайталап айтамын, бұл препаратқа ерекше сақтықпен қарау қажет және мүмкіндігінше одан аулақ болу қажет. Препарат қысқа мерзімде күтілетін тиімділікке әкелсе де, оның әрекет ету уақыты да кемшілік болып табылады, себебі ол қысымның күрт төмендеуіне және осыдан туындайтын барлық қауіпті салдарларына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, бұл препарат қысқа мерзімде әрекет етеді және оның әрекеті тоқтағанда қысым күрт жоғарылау мүмкін.

Что же можно предпринять при ухудшении самочувствия вследствие повышения давления?

💊В большинстве случаев криз развивается при систолическом давлении >180 мм рт.ст. и/или диастолическом >120 мм рт. ст., однако возможно развитие этого неотложного состояния и при менее выраженном повышении артериального давления. В случае, если у вас резко повысилось давление и вы отметили у себя значительное ухудшение в самочувствии, то в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, а до ее приезда положить под язык таблетку каптоприла в дозе 25 мг и рассосать ее до полного растворения, либо разжевать. Если под рукой не оказалось вышеназванного препарат, необходимо немедленно выпить таблетку гипотензивного препарата, применяющегося вами на регулярной основе.

👨🏻‍⚕️Нередко в подобных случаях применяются таблетки нифедипина короткого действия. Подчеркиваю, что к этому препарату следует относиться с особой осторожностью и по возможности избегать его. Это объясняется тем, что хоть препарат и приводит к ожидаемом эффекту в кратчайшие сроки, скорость его работы также является минусом, ведь он может привести к слишком резкому снижению давления со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. Кроме того, это препарат короткого действия и после того как эффект от него перестанет действовать, возможен резкий скачок давления (рикошетная гипертония).

 


Читайте также:

Accessibility